Escacs

Xevidom

Il·lustració per a llibre text EnRedMAT1, Matemáticas (Vicens Vives, 2020)