Portafolis

Intervenció Mural Escola Migdia

Nirvana Jiménez Montagut

El mural evoca a la descoberta i a l’aprenentatge. Els animals que hi apareixen són representatius de la fauna autòctona catalana i tenen una simbologia molt

característica.

La guineu s’adapta al medi, habita des del desert fins a l’àrtic. Es relaciona amb l’astúcia, la intel·ligència i la capacitat resolutiva i s’enfoca perfectament en els seus objectius.

Les orenetes ens indiquen l’inici de la primavera, porten bons auguris i anuncien nous brots. Simbolitzen la llibertat, la valentia davant les adversitats i les migracions. Sempre saben tornar a casa.

I la papallona ens parla de la capacitat de transformació i evolució.

La composició construeix així una oda al creixement, al procés de cada nen i nena i al potencial que poden arribar a desplegar.

A la imaginació, a tots els impossibles que poden arribar a ser possibles.

Als móns i coneixments que ens acosten els llibres i a totes les eines que ens aportarà l’aprenentatge.

A la resiliència.