Portfolios

Rastros Ilustrados

Inquieta i multidisciplinar, diria que la vida és massa curta per tot el que vull aprendre, així que procuro no perdre el temps. Miro el món a través d'un vidre d'interès. Tot inici de projecte, encara que doni respecte és l'oportunitat d'aprendre més i sempre un nou repte.