Your portfolio

César Roura Batllori

Vaig néixer en un poblet dels afores de Barcelona el 1973. Des de sempre he viscut rodejat d'obres d'art, perquè el meu pare ja era pintor. D'ençà que tinc memòria mai he deixat crear i realitzar allò que més m'apassiona com a forma de transmetre les meves inquietuds sobre el que ens rodeja. Els detalls que per alguns no són visibles per mi són la meva font d'inspiració. La meva carrera acadèmica ha sigut autodidacta fins que en el 2018 sem va presenta l'oportunitat, de dur a terme Il·lustració en l'Escola d'Art i Disseny d'Olot. Des d'aquest moment reprenc la meva carrera artística fins al dia d'avui. Entre les meves obres venudes hi ha cinc obres a la Fundació Sunyol de Barcelona i diverses adquisicions de particulars. He col·laborat en publicacions de la revista la Comarca D'Olot i fet un conte totalment editat per mi. L'Ona a la recerca del cor perdut. També Vaig dur a terme un punto de llibre pels hospitals i residències de Girona per la pandèmia de forma no lucrativa. A més a més, he realitzat un segon conte amb un total de 48 il·lustracions, el títol, Ninet i la dent de lleó. Aquest sortirà a la llum l'any 2024.
Nací en un pueblecito de las afueras de Barcelona el 1973. Desde siempre he vivido rodeado de obras de arte, porque mi padre ya era pintor. Desde que tengo memoria nunca he dejado crear y realizar aquello que más me apasiona como forma de transmitir mis inquietudes sobre el que nos rodea. Los detalles que por algunos no son visibles por mí son mi fuente de inspiración. Mi carrera académica ha sido autodidacta hasta que en el 2018 sem va presenta la oportunidad, de llevar a cabo Ilustración en la Escuela de Arte y Diseño de Olot. Desde este momento retomo mi carrera artística hasta el día de hoy. Entre mis obras vendidas hay cinco obras a la Fundación Sunyol de Barcelona y varias adquisiciones de particulares. He colaborado en publicaciones de la revista la Comarca De Olot y hecho un cuento totalmente editado por mí. La Ola en busca del corazón perdido. También Llevé a cabo un punto de libro por los hospitales y residencias de Girona por la pandemia de forma no lucrativa. Además, he realizado un segundo cuento con un total de 48 ilustraciones, el título, Ninet y el diente de león. Este saldrá a la luz en 2024.
I was born in a village on the outskirts of Barcelona in 1973. I have always lived surrounded by works of art, because my father was already a painter. Since I have memory I have never let me create and perform what I am most passionate about as a way to transmit my concerns about what surrounds us. The details that some people are not visible to me are my source of inspiration. My academic career has been self-taught until 2018 when Sem presented the opportunity to carry out Illustration at the Olot School of Art and Design. From this moment I resume my artistic career until today. Among my works sold there are five works at the Sunyol Foundation in Barcelona and several acquisitions of individuals. I have collaborated in publications of the magazine La Comarca D’Olot and made a story totally edited by me. Ona in search of the lost heart. I also carried out a book point for the hospitals and residences of Girona due to the pandemic in a non-profit way. In addition, I have made a second story with a total of 48 illustrations, the title, Ninet and the lion tooth. It will be released in 2024.

https://cesarrourabatllori.myportfolio.com

cesar.roura.batllori@gmail.com

676723477