Portafolios

Elena Losada

Em dic Elena Losada i tinc el meu estudi al barri del Pedró, a Cornellà de Llobregat. Compagino el disseny de logotips, cartells, disseny editorial o web amb la il·lustració i altres projectes artístics. Dedico part del meu temps a experimentar amb la fotografia i la pintura i a editar els meus propis llibres il·lustrats. També m'agrada escriure, sobretot contes i poesia infantil i faig tallers artístic/poètics per a tots els públics.
Me llamo Elena Losada y tengo mi estudio en el barrio del Pedró, en Cornellà de Llobregat. Compagino el diseño de logotipos, carteles, diseño editorial o web con la ilustración y otros proyectos artísticos. Dedico parte de mi tiempo a experimentar con la fotografía y la pintura y a editar mis propios libros ilustrados. También me gusta escribir, sobre todo cuentos y poesía infantil y hago talleres artístico/poéticos para todos los públicos.
My name is Elena Losada and I have my studio in the Pedró neighborhood, in Cornellà de Llobregat. I combine the design of logos, posters, editorial or web design with illustration and other artistic projects. I dedicate part of my time to experimenting with photography and painting and editing my own illustrated books. I also like to write, especially stories and children's poetry, and I do artistic/poetic workshops for all audiences.

https://www.elenalosada.com

hola@elenalosada.com

617815007