Portafolios

Ecosistema

Fotocomposició d’un ecosistema dunar, més concretament, d’una platja de l’Empordà. Realitzat amb fotografies i las il·lustracions de les espècies.