Pàgina web inscrita a la secció de Negociació Col.lectiva i Estatuts de la Direcció General de Relacions Laborals del
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya amb número d'expedient 04/79/21, amb data d’inscripció 30-12-2004 ( DOGC, nº 4324, de 16-02-2005 )