Política de privacitat

El domini www.apic.cat és propietat de L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix en el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per donar compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: L’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya

  • NIF: G58205857
  • Adreça postal: Carrer Londres 96 pral. 2a, 08036 Barcelona
  • Telèfon: 93 416 14 74
  • Correu electrònic: info@apic.cat

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Per a poder gestionar la seva inscripció com a soci, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva inscripció com a soci, Article 6.1.b RGPD.
  • Atendre les seves sol·licituds de contacte legitimats pel seu consentiment segons s’estableix en l’article 6.1.a RGPD i en el nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris, Article 6.1.f RGPD
  • Publicar els comentaris que faci en qualsevol de les nostres entrades, legitimats pel seu consentiment fonamentat en l’article 6.1.a del Reglament 679/2016.
  • Poder publicar la seva oferta de treball, legitimats pel seu consentiment fonamentat en l’article 6.1.a del Reglament 679/2016.

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers, salvo que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats o per obligació legal.

En el cas de publicar una oferta de treball, les seves dades personals seran comunicades als nostres socis.

Drets dels interessats

Com a usuari del web www.apic.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb Associació Professionals d’Il·lustradors de Catalunya dirigint-se a info@apic.cat

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es