Actualitat

Enquesta sobre els professionals de la il·lustració a Catalunya

Volem convidar-te a participar en un estudi que té la finalitat de conèixer la situació laboral dels il·lustradors a Catalunya, incloent-hi les seves percepcions i necessitats.

En respondre-la, contribuiràs a un coneixement col·lectiu més ampli i aprofundit sobre la situació socioprofessional dels il·lustradors.

La darrera enquesta sobre la professió es va dur a terme el 2015, per la qual cosa aquesta nova versió ens permetrà tenir dades més rellevants sobre les realitats actuals, de les quals en farem difusió.

Data límit recepció de respostes
17 de desembre del 2023

Agraïm enormement el teu temps i col·laboració en aquest projecte.

Per aclarir qualsevol dubte, ens pots escriure a info@apic.cat.