Actualitat

Llei de Drets Culturals

Aquesta llei pionera a Catalunya, impulsada per Departament de Cultura de la Generaliat, ja té redactada la memòria preliminar i té com a objectius reforçar el marc legal perquè garanteixi els drets d’accés, creació i participació de tota la ciutadania a la vida cultural; protegir l’artista, la llibertat de creació i els drets d’autor; ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya i fixar el finançament del sistema cultural.

Consulta la notícia publicada al Punt Avui Diari