Actualitat

Manifest de l’APIC sobre la Intel·ligència artificial (IA)

CERT ÚS DE LES INTEL·LIGÈNCIES ARTIFICIALS GENERATIVES POT SER UNA AMENAÇA PER AL SECTOR DE LA IL·LUSTRACIÓ PROFESSIONAL 

L’APIC celebra l’adveniment de tecnologies innovadores que serveixin per ajudar el sector creatiu a produir obres inspiradores d’una manera beneficiosa i sana. Però no pot evitar la preocupació envers un ús inadequat de les tecnologies d’intel·ligència artificial que s’està desenvolupant –empès per l’interès privat de les grans corporacions econòmiques i financeres– sense tenir en consideració cap límit ètic, social o econòmic respecte als drets de les il·lustradores i il·lustradors. 

És important que la regulació urgent que s’ha de fer a l’entorn de les IA generatives reconegui l’enorme contribució que els il·lustradors representen tant en la cultura com en l’economia, i ho faci donant-los una protecció adequada i suficient. 

Sense assegurar una retribució justa per als treballadors/treballadores de la il·lustració i sense la creació de marcs legals robustos que incentivin i protegeixin la creativitat humana a nivell professional, es posa en risc la supervivència de la indústria creativa, i per tant l’economia en general. 

ELS DRETS D’AUTOR, PEÇA CLAU EN EL RECONEIXEMENT DELS IL·LUSTRADORS I IL·LUSTRADORES 

Els drets d’autor són una peça clau en el reconeixement dels drets dels il·lustradors/il·lustradores. Assegurar que siguin respectats i que s’entengui el seu valor és fonamental en la creació de continguts visuals.  

Ara bé, fins ara les obres protegides per drets d’autor s’han utilitzat i s’estan fent servir de manera il·legítima per entrenar les IA i produir imatges a través d’elles, sense el necessari permís dels propietaris. S’ha d’assegurar als creadors el control sobre les seves creacions i la justa remuneració de l’ús que se n’hagi fet o que se’n faci en el futur, evitant excepcions favorables a les IA que només servirien per legitimar les seves males praxis, malgrat que ja existia una regulació legal que els hauria d’haver protegit. 

En qualsevol cas, els drets d’autor no són l’única eina capaç de garantir l’accés a la indústria de la il·lustració de forma professional, ja que ens podem trobar en altres situacions en què sovint el treball de l’il·lustrador o il·lustradora es fa per a tercers, i deriva en una remuneració que s’atorga generalment en el marc d’una relació laboral. També en aquestes situacions cal rebutjar l’ús d’eines que tinguin un caràcter substitutiu o l’ús de tecnologies que serveixin per abaratir la feina de les il·lustradores i il·lustradors fins al punt de fer difícil la seva supervivència professional. 

NO A UN ÚS SUBSTITUTIU I PRECARITZANT DE LES INTEL·LIGÈNCIES ARTIFICIALS 

No concebem l’art i la cultura sense la intervenció de les habilitats creatives de l’ésser humà. La persona i no la màquina és, en essència, l’ens capaç de comunicar els diversos significats, matisos i interpretacions de l’existència a través de l’expressió artística.  

Les intel·ligències artificials, tal com estan plantejades fins ara, actuen generant composicions que es formen sobre l’aprenentatge derivat de la sostracció il·legítima de bilions d’imatges creades pels il·lustradors, fotògrafs, dissenyadors i altres creadors i creadores. Sobre aquesta base de dades universal feta a partir d’obres robades, les grans corporacions amenacen amb substituir el nostre treball pel d’unes altres persones que faran servir la intel·ligència artificial per produir més imatges, en menys temps i més barates, en un règim de treball assalariat dur i precari. 

Per molt que se’ns vulgui vendre que els avenços tecnològics són imparables i que les intel·ligències artificials han arribat per quedar-se, cal rebutjar un ús d’aquestes tecnologies que serveixi per substituir els il·lustradors i il·lustradores en determinats processos o per relativitzar la seva importància i abaratir la seva aportació.  


PER A UNA REGULACIÓ LIMITATIVA DE LES INTEL·LIGÈNCIES ARTIFICIALS 

Ens unim a les veus de tot el món que reclamen una pausa en el desenvolupament i l’ús de les IA fins que es pugui garantir que el seu ús serà precís, segur, interpretable, transparent i digne de confiança. 

Per això demanem: 

• S’hauria de fer possible la traçabilitat i la identificació de totes les imatges generades per IA, per permetre als creadors i al públic la distinció entre els treballs reals i els generats de forma sintètica. 

• No s’han de permetre excepcions favorables a les IA que els permetin minar els treballs protegits per drets d’autor per al seu ús en bases de dades de suport a les IA sense una autorització expressa; s’haurien de contemplar contractes de llicència que estableixin clarament els límits d’ús i assegurin que els creadors són remunerats de manera adequada, al mateix temps que els informin de manera adequada de l’ús que es farà de la seva obra i de les conseqüències que això tindrà. 

• Els desenvolupadors de motors d’IA haurien d’estar obligats a donar a conèixer les fonts que han fet servir per desenvolupar els seus sistemes. I s’ha de donar als creadors mitjans per reclamar sense cost i de manera efectiva contra qui hagi generat contingut basat en les seves obres sense la seva autorització. 

• Els drets d’autor reconeixen l’originalitat i la feina dels treballs dels creadors i creadores. Aquests han de continuar sent reconeguts i protegits pel copyright i els drets morals derivats dels seus treballs, igualment si en el seu desenvolupament han fet servir les IA per assistir-los en la creació de la seva obra original. En canvi, no s’hauria de reconèixer cap copyright als treballs generats solament amb IA i sense cap aportació original per part del creador. 

• S’ha de protegir la dedicació a la il·lustració com una forma de vida i el desenvolupament de les habilitats humanes necessàries per dur-la a terme, o es perdrà per sempre en la fredor dels algorismes artificials. El fet que la tecnologia permeti de generar imatges d’una manera més ràpida i més barata no hauria d’abocar a la fi de la creació humana exercida de forma professional. 

• Igualment, cal protegir el treball de qui comença la seva carrera artística i la feina de qui desenvolupa tasques que puguin ser considerades de poc valor comercial i substituïbles, ja que aquestes tasques també donen llocs de feina i experiència per a qui comença una carrera en la indústria. 

CRIDA A LA INDÚSTRIA 

La il·lustració és una contribució cabdal a la indústria cultural i a la imatge de marques, negocis i professionals, que se n’aprofiten per vendre els seus productes o serveis i per fidelitzar els seus clients. Sense ella, els llibres, pel·lícules, revistes, televisió, publicitat, teatre i espectacles estarien buits d’un contingut que els és consubstancial. 

Per tal que continuï existint és essencial que els creadors/creadores tinguin garantida la possibilitat de viure professionalment de la seva creativitat. La manca d’una remuneració justa i suficient a canvi de la seva feina, o simplement la seva substitució en favor de la generació sintètica, posaria en perill aquesta indústria vital a curt i a llarg termini. 

Per això fem una crida a editorials, premsa, agències creatives i tots els agents econòmics que es beneficien de la il·lustració i la imatge a preservar una continuïtat sana de la indústria confiant els seus encàrrecs als i les professionals de la il·lustració, i a evitar l’ús d’imatges que hagin estat generades de forma artificial i/o trepitjant els drets d’autoria. 

VETO A LES IA ALS PREMIS DE L’APIC 

L’APIC exclourà de les seves convocatòries als Premis Junceda els treballs que s’hagin generat exclusivament o principalment amb l’ús de les intel·ligències artificials generatives mentre aquestes no hagin estat regulades en contemplació dels principis exposats més amunt, i mentre no es pugui garantir que el seu ús es fa respectant els drets del col·lectiu de la il·lustració. 

(Descarrega’t el manifest)