Portafolis

Anna florsdefum

Anna Florsdefum és el pseudònim creatiu d'Anna Valpuesta Farré, una artista i il·lustradora, somiatruites, devoradora de llibres i addicta a les infusions d'herbes nascuda a Barcelona. Graduada en Art i disseny a l'Escola Massana (UAB), també va cursar el postgrau en il·lustració a BAU, i un curs d'especialització en il·lustració infantil i juvenil a EINA. La seva obra es caracteritza pels colors brillants i la presència recurrent d'elements del món botànic i animal, ja que és una gran amant dels animals, la flora i tota la natura en general.
Anna Florsdefum es el seudónimo creativo de Anna Valpuesta Farré, una artista e ilustradora, soñadora, devoradora de libros y adicta a las infusiones de hierbas nacida en Barcelona. Graduada en Arte y diseño en la Escola Massana (UAB), también cursó el posgrado en ilustración en BAU, y un curso de especialización en ilustración infantil y juvenil en EINA. Su obra se caracteriza por los colores brillantes y la recurrente presencia de elementos del mundo botánico y animal, puesto que es una gran amante de los animales, las flores y toda la naturaleza.
Anna Florsdefum is the creative pseudonym of Anna Valpuesta Farré, an artist and illustrator, a dreamer and a books and herbal tea addict born in Barcelona. She graduated in Arts and Design at the Escola Massana (UAB), she also completed a postgraduate degree in illustration at BAU, and a specialization course in children's illustration at EINA. Her work is characterized by bright colors and the recurring presence of elements from the botanical and animal world, since she's a big fan of animals, flowers and all nature.

http://www.annaflorsdefum.com

annaflorsdefum@gmail.com