Portafolis

Cris Tarradas

Il·lustradora i dissenyadora gràfica (Barcelona). Realitzo projectes pel sector editorial (infantil i juvenil), publicitari i de producte.
Ilustradora y diseñadora gráfica (Barcelona). Realizo proyectos para el sector editorial (infantil y juvenil), publicitario y de producto.
Illustrator and graphic designer (Barcelona). I carry out projects for the publishing (children's and youth), advertising and product sectors.

http://www.cristarradas.com

cris@cristarradas.com

617 13 18 67