Portafolis

Lara Costafreda

Lara Costafreda treballa desenvolupant projectes d’il·lustració i direcció creativa per a publicacions, marques i agències a nivell internacional. Alhora, impulsa projectes d’impacte social relacionats amb la immigració, el racisme, la cultura de la pau, l’ecologisme o la justícia social, entre d’altres. Formada en disseny de moda i arts plàstiques entre Barcelona, ​​Londres (Central Saint Martins) i Rio de Janeiro, té un Postgrau en Il·lustració creativa i comunicació visual per la Universitat de disseny EINA i una tesina d’investigació teòrica sobre El perquè del boom la il·lustració gràfica a Catalunya per la Universitat de disseny BAU. Ha impartit tallers i xerrades sobre comunicació visual en universitats i festivals de disseny a Catalunya, l’Argentina, Xile, Brasil, Portugal i Espanya, i és professora habitual a la Universitat BAU, LCI i Ramon Llull, a Barcelona. Com il·lustradora, el seu treball de base ecologista és una carta d’amor a la natura. Ha treballat per a marques com Chanel, Hermès, Amnistia Internacional o Vogue Magazine, entre moltes altres. Com a activista artística, participa de la creació de projectes que aborden temes urgents de la societat aprofitant les diferents eines, processos i espais que ofereix el sistema de el disseny i la comunicació visual per crear projectes artístics capaços de generar un impacte real i positiu en un entorn concret de la societat. La campanya Volem acollir (Volem acollir), la marca de roba Top Manta dels venedors ambulants de Barcelona o la transformació de la planta de tractaments radioteràpics de l’Hospital de Lleida són alguns d’ells.
Lara Costafreda trabaja desarrollando proyectos de ilustración y dirección creativa para publicaciones, marcas y agencias a nivel internacional. A su vez, impulsa proyectos de impacto social relacionados con la inmigración, el racismo, la cultura de la paz, el ecologismo o la justicia social, entre otros. Formada en diseño de moda y artes plásticas entre Barcelona, Londres (Central Saint Martins) y Río de Janeiro, tiene un Posgrado en Ilustración creativa y comunicación visual por la Universidad de diseño EINA y una tesina de investigación teórica sobre “El porqué del boom de la ilustración en Cataluña” por la Universidad de diseño BAU. Ha impartido talleres y charlas sobre comunicación visual en universidades y festivales de diseño de Argentina, Chile, Brasil y Portugal, y es profesora habitual en la Universidad BAU, LCI y Ramon Llull, en Barcelona. Como ilustradora, su trabajo de base ecologista es una carta de amor a la naturaleza. Ha trabajado para marcas como Chanel, Hermès, Amnistía Internacional o Vogue Magazine, entre muchas otras. Como activista artística, participa de la creación de proyectos que abordan temas urgentes de la sociedad aprovechando las diferentes herramientas, procesos y espacios que ofrece el sistema del diseño y la comunicación visual para crear proyectos artísticos capaces de generar un impacto real y positivo en un entorno concreto de la sociedad. La campaña Volem acollir (Queremos acoger), la marca de ropa Top Manta, de los vendedores ambulantes de Barcelona o la transformación de la planta de tratamientos radioterápicos del Hospital de Lleida son algunos de ellos.
Lara Costafreda works by developing illustration projects and creative direction for publications, brands, and agencies internationally. At the same time, she promotes social impact projects related to immigration, racism, peace culture, environmentalism, and social justice, among others. Educated in fashion design and plastic arts between Barcelona, London (Central Saint Martins) and Rio de Janeiro, she has a postgraduate degree in Creative Illustration and Visual Communication from EINA University of Design and has written a theoretical research thesis on The reason for Catalonia’s boom in illustration at BAU Design College. She has given workshops and talks on visual communication at universities and design festivals in Argentina, Chile, Brazil, and Portugal, and is a regular lecturer at BAU, LCI and Ramon Llull University in Barcelona. As an illustrator, her ecologically based work is a love letter to nature. She has worked for brands such as Chanel, Hermès, Amnesty International, and Vogue Magazine, among many others. As an artistic activist, she participates in the creation of projects that address urgent societal issues, taking advantage of the different tools, processes, and spaces offered by the design and visual communication system to create artistic projects capable of generating a real and positive impact on a specific aspect of society. The Volem Acollir (Welcome Refugees) campaign, the Top Manta clothing brand of the Barcelona street vendors, and the transformation of the radiotherapy treatment plant at Lleida Hospital are a few examples.

http://www.laracostafreda.com

hello@laracostafreda.com