Portafolis

Mireia Pons

Nascuda a Barcelona. Compagino la il.lustració amb el disseny de projectes artístic per a escoles i centres culturals i la realització de tallers on el dibuix sempre és el centre de les pràctiques proposades. Especialitzada en il.lustració infantil, cartellisme i còmic.

mireiaponsss@gmail.com

651776371