Portafolis

Montse Noguera

Artista i docent. Llicenciada en Belles Arts, especialitat de Disseny Gràfic i Màster en Producció i Recerca Artística per la per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Autoria de 14 llibres sobre programari vectorial amb l'editorial Inforbook's. Actualment, combina la docència a ESDAPC Campus Llotja amb la pràctica i investigació artística. Com a docent, imparteix assignatures de Projectes en Disseny Gràfic, Edició, Il·lustració i Eines digitals. La investigació artística centra l'exploració en fonaments gràfics, entorn vectorial, i el paisatge com a tret d'identitat.
Artista y docente. Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Diseño Gráfico y Máster en Producción e Investigación Artística por la por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Autoría de 14 libros sobre software vectorial con la editorial Inforbook's. Actualmente, combina la docencia en ESDAPC Campus Llotja con la práctica e investigación artística. Como docente, imparte asignaturas de Proyectos en Diseño Gráfico, Edición, Ilustración y Herramientas digitales. La investigación artística centra su exploración en fundamentos gráficos, entorno vectorial, y el paisaje como rasgo de identidad.
Artist and teacher. Degree in Fine Arts, Graphic Design specialty and Master in Artistic Production and Research by the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. Author of 14 books on vector software with Inforbook's publisher. Currently, he combines teaching at ESDAPC Campus Llotja with artistic practice and research. As a teacher, he teaches courses in Graphic Design Projects, Editing, Illustration and Digital Tools. The artistic research focuses the exploration on graphic foundations, vector environment, and the landscape as a feature of identity.

http://www.montsenoguera.com

mnogue48@xtec.cat

687049193