Núria Tomàs Mayolas

Escoltar. Mirar. Interpretar. Interactuar. El repte de traslladar allò que captes en un suport, estructurant un llenguatge visual, unes imatges codificades, una narració, un pensament, una visió. I compartir-ho. Compartir-ho i escoltar. La il·lustració es per a mi un camí, una via de comunicació, un diàleg, una oportunitat. Sumo l’experiència que vaig acumulant al pas del temps: no hi ha res que sigui qüestió d’un minut, no hi ha res que sigui passatger.

http://www.nuriatomasmayolas.com/

nuriatom@gmail.com

630105022