Portafolis

Núria Tomàs Mayolas

Escoltar. Mirar. Interpretar. Interactuar. El repte de traslladar allò que captes en un suport, estructurant un llenguatge visual, unes imatges codificades, una narració, un pensament, una visió. I compartir-ho. Compartir-ho i escoltar. La il·lustració es per a mi un camí, una via de comunicació, un diàleg, una oportunitat. Sumo l’experiència que vaig acumulant al pas del temps: no hi ha res que sigui qüestió d’un minut, no hi ha res que sigui passatger.

http://www.nuriatomasmayolas.com/

nuriatom@gmail.com

630105022