Portafolis

Pedro Strukelj

Amb una narrativa propera al còmic o la novel·la gràfica, la crònica il·lustrada es realitza en paral·lel a l'esdevenir de l'esdeveniment, acompanyant el temps de la pròpia experiència. És un registre únic i una memòria visual del que aquí passa, i pot ser una manera clara i personal de comunicar el que un esdeveniment significa. Pot ser al mateix temps un element de registre i un mitjà de comunicació i es pot aplicar a concerts, festivals, fires, debats, viatges, etc. Les cròniques il·lustrades poden adaptar-se a una infinitat de suports. Des d'un pòster fins a una invitació, un mur o un catàleg poden ser el llenç per explicar la història.

http://www.pedrostrukelj.com

pedrostrukelj@gmail.com

670592966