Portafolis

Arteviajeroo

Razvan és un il·lustrador d'origen romanès. Actualment s'està formant en il·lustració i animació. Professionalment, ha publicat una il·lustració en un llibre de relats "Revolució i altres narracions" i també ha estat en diferents fires. Tanmateix, s'espera que el seu art prosperi i arribi a més llocs.
Razvan es un ilustrador de origen rumano. Actualmente se está formando en ilustración y animación. Profesionalmente, ha publicado una ilustración en un libro de relatos "Revolució i altres narracions" y también ha estado en diferentes ferias. Sin embargo, se espera que su arte prospere y llegue a más sitios.
Razvan is an illustrator of Romanian origin. Currently, he is training in illustration and animation. Professionally, he has published an illustration in a book of stories "Revolució i altres narracions" and has also been to different fairs. However, it is hoped that his art will prosper and reach more places.

arteviajeroo@gmail.com