Codi de bones pràctiques

Les bones pràctiques per als clients
Guia per orientar els clients sobre com han de procedir a l’hora de fer un encàrrec a un il·lustrador garantint-se el resultat esperat i evitant malentesos i problemes posteriors. La bona comunicació i el respecte entre l’il·lustrador i el client són claus per a obtenir un resultat satisfactori per a ambdues parts.

Les bones pràctiques per als il·lustradors
Guia de bona conducta que, com a membres de l’APIC, s’hauria de respectar, en la mesura en què sigui raonable, per tal de protegir millor els interessos de tot el col·lectiu.

Consulta el document