Portafolis

Anatomy of Flight

Daniel Roig

El supracoracoides alça l’ala i el pectoral l’empeny cap a avall. L’acció oposada d’aquests dos músculs produeix el vol actiu en els ocells. El pectoral s’ha representat com a transparent per mostrar la situació del supracoracoides, destacat en vermell, perque la major part d’aquest múscul queda amagada a l’interior del pit. Els altres músculs s’han omès per simplificar la imatge.