Portafolis

Cebra

Retrat de cebra en llàpis de grafit.