Portafolis

Cebra

Jordi Jover

Retrat de cebra en llàpis de grafit.