Portafolis

Corriol

Il·lustració de corriol gros per a un plafó per l’ajuntament de Torredembrra.