Portafolis

Cranc blau

Daniel Roig

Femella de cranc blau (Callinectes sapidus). Aquest vistós crustaci americà s’ha estès recentment com a espècie invasora per tota la costa mediterrània. És una espècie omnívora i molt voraç, ocasionant greus danys a les espècies autòctones i als cultius marins de moluscs. A la seva zona de distribució original, la costa del Golf de Mèxic, té un alt valor gastronòmic.