Portafolis

El lladre de menjar, dibuix

Pere Virgili