Portafolis

Embrió i niu de tortuga babaua

Daniel Roig

Els ous de tortuga babaua (Caretta caretta) s’incuben protegits sota la sorra de la platja a 50 cm de profunditat, d’aquesta manera la temperatura es manté entre els 25 i 35°C, però el punt òptim per la incubació està al voltant dels 29,5°C. Després d’uns 50-60 dies d’incubació les cries de tortuga surten del niu i es dirigeixen al mar. A cada niu hi poden haver entre 80 i 120 ous però només 3 de cada 4 cries aconsegueixen arribar al mar, i a les que sobrevisquin els espera un viatge encara més difícil, doncs tan sols una de cada 300 arribarà a adulta.