Portafolis

La Mariona i la Menjanits

Escrit per Jaume Cabré i publicat per Estrella Polar / Timun Mas. 2017.
56 pàgines. 240 x 270 mm. Català i castellà.