Portafolis

Lliri de mar

Jordi Jover

Il·lustració de lliri de mar per a una fotocomposició d’ecosistema per l’Empordà.