Portafolis

Mastegatatxes

Jordi Jover

Il·lustració realitzada per a una tesis doctoral.