Portafolis

“Operació Tecla, una història de poder” (2022)

Joan Carles Blanch i Torrebadell