Portafolis

Paname

Laura Cerrillo

“Paname” significa París. I a més és el títol del meu projecte personal on represento de la manera que millor sé, amb il·lustracions, la meva experiència com a estrangera vivint l’aventura de treballar a la Ciutat de la Llum amb 20 anys.