Portafolis

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu de la Creu Roja Joventut

Il·lustracions, disseny gràfic i maquetació de la revista.

2017