Portafolis

Purgatori VS Sanitat

César Roura Batllori

El purgatori esta creat per interpretar totes aquelles infermetats mes rellevants que ens mortifiquen.
Extracció de l’idea d’una il·lustració bíblica.
La festa
Representació de tot el equip logístic d’un cap.
La carrosa de reis
Inspirat en una representació bíblica incorporant la imatge de la dona com a predominant en aquest sector.