Portafolis

Sargantaner

Jordi Jover

Il·lustració d’un sargantaner gros per a un tríptic.