Portafolis

Take your Time

“Les skieurs” i “Les baigneurs” són prints de dibuixos fets en aquarel·la. Les skieurs està realitzat a New Zealand i Les baigneurs està realitzat a la Costa Brava. En ambdós moments em vaig prendre el meu temps, el temps per dibuixar, pels meus pensaments… i plasmar-los en una llibreta.

D’aquí sorgeix el concepte de les llibretes “Take your time”, per la importància d’agafar-se el temps i parar a mirar les coses amb perspectiva.