Actualitat

Bones pràctiques en la il·lustració

Us presentem el codi de bones pràctiques en la il·lustració, elaborat per la Junta de l’APIC.

Aquest document, orientat tant a clients com a il·lustradors/es, pretén ser una declaració de principis de la nostra professió.

Consta de dos apartats:

1. Les bones pràctiques per als clients
Guia per orientar els clients sobre com han de procedir a l’hora de fer un encàrrec a un il·lustrador garantint-se el resultat esperat i evitant malentesos i problemes posteriors. La bona comunicació i el respecte entre l’il·lustrador i el client són claus per a obtenir un resultat satisfactori per a ambdues parts.

2. Les bones pràctiques per als il·lustradors
Guia de bona conducta que, com a membres de l’APIC, s’hauria de respectar, per tal de protegir millor els interessos de tot el col·lectiu.

Podeu consultar el document al menú Recursos del web de l’APIC.

La professió la defensem de forma col·lectiva!