Portafolis

Dani Majà

Com a persona immensament curiosa, les meves recerques personals em porten a imaginar-me fàcilment conceptes molt abstractes. Entre els meus estudis de Física teòrica a la Universitat de Barcelona, i els d'il·lustració en varies escoles com Escola JOSO, Massana i La Llotja, tinc la capacitat de visualitzar subtilitats fines i móns eteris. Ja he treballat en Publicitat, Editorial i publicat un parell de còmics. Actualment busco combinar la il·lustració amb l'ensenyament del Dibuix en l'escola pública d'Arts i Disseny Serra i Abella . En resum, gràcies a tot un llarg treball professional i personal, integrat dins la filosofia del ioga, uneixo les meves bones aptituds com a il·lustrador amb les meves qualitats de visualitzador del món subtil.

https://www.danimaja.cat

daniel.maja@gmail.com

+34644355700